KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları

Web sitemizi ziyaret eden, giriş yapan, yorum, resim, görüntü, bilgi, video, fotoğraf benzeri içerik gönderen şahıs ve kuruluşlar (“Kullanıcı/Üye”) Kullanım Koşullarının hepsini okuduğunu, tamamen anladığını; sayfada belirtilen tüm maddeleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, belirtilen koşullarla ilgili herhangi itiraz ve reddi hakkına sahip olamayacağını açıkça kabul etmiş sayılacaktır.

Web sitemizde yapılacak her ziyaret öncesinde Kullanım Koşullarının Kullanıcılar/Üyeler tarafından kontrol edilmesini ve yapılan değişiklik ve düzeltmelere dikkat edilmesini tavsiye ederiz.

1. Kullanıcı/Üye, Web sitemizin kullanılması ile ilgili herhangi bir bilgi talep edildiği taktirde bahsi geçen bilgiler doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vereceğini; Kullanım Koşullarının değiştirilmesi durumunda ise gerekli değişikliklere uyacağını kabul etmiş bulunur.

2. Kullanıcı/Üye, Web sitemizi çalışmakta olan tüm işlere, internet kullanımına ilişkin kurallara, Kullanım Koşullarına ve ayrıca Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacağını ve Web sitemizdeki hizmetlerden yararlanırken ve Web sitemizde bulunan her türlü içeriğe erişmek dahilinde, Web sitemizde ve Web sitemiz aracılığı ile gerçekleştireceği tüm eylemlem, hareketler ve Web sitemiz üzerinden yaptığı tüm değişikliklerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, resmî kurum, kuruluşlar, üçüncü taraf kişileri yanında yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3. Web sitemizi kullanırken veya Web sitemize erişimden dolayı Kullanıcının/Üyenin uğrayabileceği zararlardan, Web sitemiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Gerçekleştirilen işlemde aksaklık, silinme ya da kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, sistem hatası; Web sitemize erişimin aksaması; kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması doğrultusunda Web sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Kullanıcıyı/Üyeyi; suçlu bulunduracak, kendisini takip gerektirecek bir durumda bulunduracak, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunda ya da böyle durumlara teşvik eden,  suç olarak sayılabilecek, tehditkâr, rahatsız edici eylem, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Web sitemizin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari saygınlığını zedeleyecek, kişilik hakların zedeleyici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri hiçbir içeriği Web sitemizde  paylaşamaz ve Web sitemizi yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca Web sitemiz altyapısı üzerine uygun olmayan veya orantısız büyüklükte veri yükleyen, virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, Web sitesi güvenkiğini meşgul edecek herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle olan/oluşacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk alacak herhangi bir gönderiden Kullanıcı/Üye sorumludur.

5. Kullanıcı/Üye, Web sitemizde direkt veya dolaylı yoldan reklam, tanıtım, ticari amaçlı mobil vb. uygulamalar yapmayacağını kabul eder.

6. Kullanıcı/Üye, Web sitemizde izlediği, elde ettiği, karşıdan yüklediği içerik ve verilerin yalnızca bireysel amaçlar dahilinde kullanacğını, Web sitemizden aldığı veriyi ticarete süremeyeceğini, üçüncü kişilere paylaşmayacağını, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını; özetle sitede belirlenen şartlar ve izin dışında kullanmayacağını kabul eder.

7. Kullanıcı/Üye, diğer kullanıcıların ve üyelerin özel ve gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer içerikteki alanlarına izinsiz olarak erişmemeyi, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi halde bunlardan oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

8. Kullanıcı/Üye; Web sitemizin tamamen kendi takdirine göre tek taraflı şekilde; Web sitemizde, Kullanıcı/Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin İnternet Sitemizde yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın silme hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde Kullanıcının/Üyenin Web sitemize erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, Web sitemiz yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali durdurmak, iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Web sitemimizin, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.

9. Web sitemiz aracılığı ile, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Web sitemizin kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara, içeriklere ve/veya dosyalara Web sitemiz tarafından link vermek suretiyle yönlendirme yapan köprüler ile (hyperlink) bağlantı sağlanabilir. Bu linkler yalnızca referans kolaylığı sebebiyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır. Web sitemizde yer alan reklamların tanıttığı ürünler, hizmetler ve/veya Web sitemiz içerisindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Web sitemizin hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Web sitemiz üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden Web sitemiz kesinlikle sorumlu tutulamaz.

10. Kullanıcı/Üye, Web sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. gibi sorumluluk unsurlarının tamamından kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul eder.

11. Web sitemiz tüm içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. Web sitemizin ve/veya içeriğin Web sitemiz tarafından sağlanacak şartlar dâhilinde Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcıya/Üyeye hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

12. Web sitemizdeki her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın, içeriğin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Web sitemizin iznine tabidir. Kullanıcı/Üye, Web sitemizde yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Web sitenin açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Web site veya hak sahibi ilgili üçüncü kişilerin açık yazılı izni olmadıkça Web sitemiz içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcıya/Üyeye; Şirket veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

13. Kullanıcının/Üyenin; kullandığı Web sitemiz, diğer kullanıcılar, üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcının/Üyenin mevzuata, Kullanım Koşullarına ve ayrıca Gizlilik Politikasına aykırı olarak, İnternet Sitesi üzerinden/İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

14. Kullanım Koşullarının yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Web sitesi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Kullanım Koşullarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İcra Daireleri yetkilidir.